ANBI-status

ANBI 

De Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie & Praehistorie is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (kort: ANBI). Dit betekent dat schenkingen aan de stichting aftrekbaar zijn van de belasting en dat in het geval van legaten geen erfbelasting hoeft te worden voldaan. 

De Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie & Praehistorie staat ingeschreven bij de belastingdienst onder RSIN-nummer 805296463.