Subsidie A. Fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van archeologie en fysische antropologie

Subsidiebedrag: Maximaal € 5.000,00

Uitgangspunten: het betreft fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat past binnen de doelstellingen van de SNMAP en heeft een duidelijk een vernieuwend karakter.

Uitvoeringsperiode: binnen 2 jaar na honorering van de subsidie.

Verworven data en publicaties: deze worden via  open access beschikbaar gesteld, onder vermelding van de bijdrage van de stichting.  

Uit de aanvraag moet duidelijk worden: 
– wat de meerwaarde is van het voorgestelde onderzoek (inclusief het vernieuwende karakter) en op welke wijze op nieuwe onderzoeksvragen een antwoord wordt verkregen;
– binnen welk groter onderzoekskader de voorgestelde aanvraag valt (de inhoudelijke inbedding);
– waarom de gevraagde bijdrage niet regulier, dat wil zeggen binnen lopend onderzoek van de betreffende instelling,  gefinancieerd kan worden;
– welke andere partijen bijdragen in de kosten (of om welke bijdrage deze zijn verzocht).

Subsidiabel 
– specialistische analyses (dateringen, radiometrisch onderzoek, computer tomografisch onderzoek, isotopen, vervaardiging slijpplaten, pollenmonsters, geochemische analyses, biochemische analyses, DNA, etc.);
– reiskosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag;
– veldwerkkosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag.

n.b. Kosten voorvloeiend uit onderzoek door (Research-) Master studenten kunnen subsidiabel zijn, maar de aanvraag wordt in deze gevallen door de begeleidende docent van een instituut voor wetenschappelijk onderwijs ingediend. 

Niet subsidiabel
– arbeidskosten;
– (specialistisch) onderzoek dat deel uitmaakt van reguliere KNA-projecten;
– kosten voor maaltijden;
– apparatuur (ICT, laptops, video-/fotocamera’s);
– verbruiksgoederen.